Πρέπει ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό να είναι υποχρεωτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Thank you! We are currently asking people all across Europe the same questions. Would you like to answer a few more?

Πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να δεχθούν περισσότερους πρόσφυγες;


Πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να απαγορεύσουν την πώληση νέων συμβατικών αυτοκινήτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα έως το 2030;


Πρέπει να απαγορευτούν οι εσωτερικές πτήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες;


Πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να θεσμοθετήσουν ένα βασικό εισόδημα άνευ όρων;


Πρέπει η ΕΕ να αποκλείει τα κράτη - μέλη εάν παραβιάζουν τα δημοκρατικά πρότυπα;


Η Ε.Ε. βελτιώνει τη ζωή των πολιτών της;


Πρέπει να αναγνωριστούν οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες;


Thank you for your answers!

Thousands of Europeans just answered these questions, and many have a completely different opinion from you.


Would you like to meet someone who answered these questions differently? Then join us for Europe Talks 2021! Based on your answers, we will introduce you to someone from a different corner of Europe, who disagrees with you, but is keen to discuss their opinions and share their experiences.

After your conversation, if you liked the experience, you can sign up to meet someone new!

Are you in? That’s great! To complete your registration, please answer a few questions in English to introduce yourself to your future match. (Europe Talks 2021 is organized by media organisations in more than 20 different countries, so your one-on-one discussion will likely be in English.)

You're almost done. Please provide a bit of information about yourself, so that we can find a match for you.

Your zip code will be used to find a match nearby.
In the next step, we need your mobile number to confirm your registration. Please note that participation is only possible with a valid mobile phone number.
With your submission you agree to the Privacy Policy for Europe Talks 2021, as well as to the data privacy statement of this website. 

By submitting, you also accept that any targeted, specific and harmful action or communication that is carried out to make any participant feel threatened, on individual grounds or based on social or personal characteristics, will not be tolerated and result in your registration being removed.