Zásady ochrany osobních údajů Česko si povídá 2023

Česko si povídá 2023


Pořadatelem akce Česko si povídá 2023 je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Senovážné náměstí 6, 110 15 Praha 1, pod které spadá kampaň HateFree Culture. Pověřencem je Josef Trubáček, kontakt: poverenec@mmr.cz. 

HateFree Culturepořádá Česko si povídá 2023 ve spolupráci s mediálními partnery, jejichž seznam najdete níže. Pokud je vám víc než 18 let, můžete se do Česko si povídá 2023 zapojit prostřednictvím webových stránek www.hatefree.cza webových stránek mediálních partnerů.

Sběr osobních údajů zaregistrovaných účastníků ze všech webových stránek provádí HateFree Culture ve spolupráci se společností ZEIT Online GmbH Helmut-Schmidt-Haus, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg, tel: 040-3280-0, kontakt@zeit.de, která je dodavatelem softwaru.  

1. Zpracování osobních údajů v průběhu projektu a nezávislí správci osobních údajů

a) Webové stránky mediálních partnerů

Pokud jste starší 18 let, můžete se zapojit do akce Česko si povídá 2023 registrací na webových stránkách těchto mediálních partnerů: 

Aktuálně.cz, Economia, a.s., Pernerova 47, 186 00 Praha 8, redakce@aktualne.czČeský rozhlas Plus, Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, podatelna@rozhlas.czEcho24.cz, Echo Media a.s., Malostranské nám. 203/14, 118 00 Praha, redakce@echo24.czNovinky.cz, Borgis, a. s., Slezská 2127/13, 121 50, Praha 2, redakce@novinky.czHeroine.cz, NextPage Media, s. r. o., Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, redakce@heroine.czInfo.cz, CMI News s.r.o., Sokolovská 979/209, 190 00 Praha, office@info.czRefresher.cz, REFRESHER Media CZ, s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00 Praha, adam.smetak@refresher.cz 

b) Zpracovávané údaje

Abyste se mohli do akce Česko si povídá 2023 zapojit, musíte zodpovědět devět otázek s možnostmi odpovědí ano – ne, které se týkají vašich názorů na současná politická témata. Dále musíte poskytnout tyto osobní údaje: jméno a příjmení, pohlaví, věk, poštovní směrovací číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu. 

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas se zpracováním, který udělujete nahráním obsahu, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním emailu s takovým požadavkem na adresu bohdana@hatefree.cz. Pokud od vás nedostaneme odvolání souhlasu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, a to po dobu uvedenou pod písmenem e). 

Po registraci na www.hatefree.cz nebo webu mediálního partnera budete požádáni o potvrzení registrace emailem. Po kliknutí na odkaz v potvrzovacím emailu vám na mobilní telefon, jehož číslo jste vyplnili při registraci, přijde potvrzovací kód. Ten musíte vepsat do okna prohlížeče, které se vám po kliknutí na odkaz v potvrzovacím emailu otevře. Jakmile potvrdíte registraci, vaše odpovědi na otázky budou porovnány s odpověďmi ostatních účastníků a software vám vybere diskuzního partnera, jehož politické názory jsou od těch vašich co nejvíce odlišné a zároveň bydlí ve vzdálenosti do 30 km od vás. S tímto člověkem se pak můžete v rámci akce Česko si povídá 2023 osobně setkat a popovídat si v místě, na němž se předtím společně domluvíte. Po setkání vám emailem přijde evaluační dotazník, který se vás zeptá na dojmy z vašeho setkání i z akce Česko si povídá obecně. 

Poskytnutí výše jmenovaných osobních údajů je nezbytné proto, abyste se mohli akce účastnit. Bez odpovědí na otázky na vaše politické názory nebude možné vybrat vám diskuzního partnera. Vaše kontaktní údaje jsou nezbytné proto, abyste mohli dostat email pro potvrzení vaší registrace, SMS zprávu s potvrzovacím kódem a aby vám mohl být přiřazen diskuzní partner. Potřebujeme znát váš věk, protože musíte být starší 18 let. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat odesláním emailu s takovým požadavkem na adresu bohdana@hatefree.cz. Jakmile odeberete souhlas, nemůžete se účastnit akce Česko si povídá 2023.

Vaše jméno a příjmení, emailová adresa a odpovědi na otázky budou po obdržení potvrzovacího emailu od obou oslovených účastníků poskytnuty vašemu diskuznímu partnerovi. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro účast na akci Česko si povídá 2023.

c) Poskytovatel software and služeb

Software použitý k sestavení diskuzních dvojic provozuje ZEIT Online GmbH a využívá přitom další poskytovatele služeb pro vývoj softwaru, hosting a rozesílání emailů i SMS zpráv. 

Účast na akci Česko si povídá 2023 může zahrnovat přenos určitých údajů do třetích zemí, např. zemí, v nichž neplatí úprava GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Takový přenos je proveden zákonným způsobem, pokud Evropská komise stanovila, že je v třetí zemi vyžadována adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není takové rozhodnutí Evropské komise k dispozici, osobní údaje budou do třetí země předány pouze tehdy, pokud jsou splněny náležité záruky v souladu s čl. 46 GDPR nebo jednou z podmínek čl. 49 GDPR. 

Pokud není stanoveno jinak, za náležité záruky považujeme standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů zpracovatelům v třetích zemích: 

Potvrzovací SMS zpráva bude odeslána prostřednictvím služby Twilio, Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko. Číslo vašeho mobilního telefonu bude z tohoto důvodu poskytnuto službě Twilio. Bohužel není možné zaručit, že Twilio nepředá tyto údaje své mateřské společnosti Twilio Inc. se sídlem v USA. V takovém případě platí informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí. 

e) Doba uchování

Po skončení akce Česko si povídá 2023 bude pořadatel uchovávat vaše osobní údaje po dobu evaluační fáze (tři měsíce) a dalších šest měsíců pro případ dodatečných otázek. Poté budou vaše osobní údaje vymazány. 

2. Vaše práva

Máte právo kdykoli obdržet informaci o tom, jaké vaše osobní údaje uchováváme. Dále máte právo přenést, upravit nebo vymazat svoje osobní údaje a omezit jejich zpracování. Konkrétně se jedná o tato práva: 

a)      Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno výše.

b)      Právo na informaci

Na základě čl. 15 GDPR máte právo požadovat od partnerských organizací potvrzení, zda budou zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo na informaci o osobních údajích a důvodu jejich zpracování, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž budou vaše osobní údaje poskytnuty, o plánované délce uchování vašich osobních údajů, o existenci práva na opravu nebo vymazání vašich údajů nebo na omezení zpracování nebo na námitku proti zpracování, o existenci práva na stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a na všechny dostupné informace o původu vašich údajů, pokud jste je vy sami neposkytli. 

c)       Právo na opravu

Podle čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požadovat opravu nebo doplnění jakýchkoli svých nepřesných osobních údajů. 

d)      Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány, byl odvolán souhlas s jejich zpracováním, nebo byly osobní údaje zpracovány protiprávně. 

e)      Právo na omezení

Podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. 

f)        Právo na přenos

Podle čl. 20 GDPR máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a za předpokladu, že jsou splněny podmínky čl. 20 GDPR, předat je jiné osobě. V tomto kontextu tedy máte právo nechat své osobní údaje přímo předat jiné straně.

g)       Právo na stížnost

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo ochrana vašich osobních údajů byla nějakým způsobem porušena, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/chci%2Dpodat%2Dstiznost%2Dna%2Dspravce%2Dnebo%2Dzpracovatele/ds-4454/p1=4454).